Månad: juni 2022

Återfynd 2022-06-15Ref: 2022 / 1470

Ref: 2022 / 1470En talgoxe är återfunnen på VÄRMLAND, HAMMARÖ, ROSENBORGSVÄGEN Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida…