Röjningsdag vid ringmärkningsområdet

LÖRDAG 31 JULI 2021 KL. 09:00 – ca13:00

Röjningsdag på Fågelstationens område! Vi röjer, pratar fåglar med mera. Ta gärna med lämpliga redskap för att röja sly och klippa grenar.

Tiden 09-13 är ungefärlig och du är välkommen att vara med hela tiden eller en del av tiden – alla insatser uppskattas!
Efter arbetet har vi lite förtäring, fika.