Tisdag 24/8

Tisdagen började segt, näten kom upp 04:30 och Sven L väckte en kattuggla vid norra nätet som blev lite irriterad över att den blev störd…… Mindre än 10 fåglar hade blivit märkta innan 07:00. Totalt blev det ändå under dagen 70 fåglar märkta. Även idag stod trädpiplärkorna och lövsångarna för merparten av fångade fåglar. Dåligt sydsträck av fåglar, några enstaka korsnäbbar och 2 st. ljungpipare mot söder.

Vid tangetbordet
Roger Jonasson

Rödstjärt. Foto: Sven Larsson
Vassröjning. Foto: Börje Holgersson