RC Nyhetsbrev nr 12 2021


Nyhetsbrevet kan läsas antingen som e-post eller öppnas i en webbläsare (länk längst upp till höger).
Bildtexter och länkar i nyhetsbrevet fungerar bäst i en webbläsare. För där muspekaren över den valda bilden eller
den klickbara länken i texten för att aktivera dem.

Ringmärkningscentralen / NRM | E-post: bird.ringing@nrm.se | Telefon: 08-519 540 80 |
Besöksadress: Frescativägen 54, Stockholm