Kontroll 2022-01-17 Ref: 2022 : 0029

Ref: 2022 /0029

Det har kommit in ett svar på en kontroll av en ringmärkt gråsiska märkt i, NORGE, VEST-AGDER, ÅSERAL, BAKKEVEGEN 21

Denna gråsiskan var det som kontrollerades. Foto: Sven

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.