RC Nyhetsbrev 2022-03-10

Summering av ringmärkningsåret 2021

Vi har nu börjat summera fjolåret och antalet ringmärkta fåglar under 2021 kommer att hamna på ungefär 265 000 fåglar. Detta är en av de lägsta årssummorna under perioden 1988 – 2021 och 75 000 färre än under 2020. Antalet licenser som utfärdades uppgick till 913, fördelade på 239 enskilda märkare, 347 medhjälpare till dessa och 327 stationslicenser.

Läs mer nedan: