Återfynd 2022-06-15Ref: 2022 / 1470

Ref: 2022 / 1470
En talgoxe är återfunnen på VÄRMLAND, HAMMARÖ, ROSENBORGSVÄGEN

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.