Torsdagen 25 Augusti 2022

Klar sikt hela dagen, ostliga vindar 3-4 m/s, solsken

Idag har jag den stora glädjen att presentera Hammarös fågelstation sparvuggla nr 6 i höst. En ung hane. Dagens svaga ostliga vindar, klar himmel och ingen dimma, var idealiskt.

Ny märkart idag för i år blev göktyta.

Dagens fågelfångst blev 72 stycken av 16 arter.

Sparvuggla 1, Göktyta 1, blåmes 1, Lövsångare 5, rörsångare 1, svarthätta 2, trädgårdssångare 3, ärtsångare 1, kungsfågel 1, taltrast 1,grå flugsnappare1 ,rödhake 5, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 2, trädpiplärka 45 samt grönsiska 1.

Sven Larsson har varit en klippa i nätgatorna idag tack för det !, och i morgon natt blir det eventuellt nattlys för nattfjärilar av Sven.

Obsar i fält, lärkfalk och korp hörda.

Sopat och plockat undan skräp i ringmärkarboden.

Göktyta