Söndag 4 september

På morgonen blåste det svaga vindar från nordväst. Mulet men så småningom klarnade det. Den första vändan var trög, nästan inga fåglar i näten men strax vände det och vi fick användning av våra fågelpåsar. Vid 09-tiden kom Roger Jonasson och deltog i arbetet en stund på förmiddagen, både trevligt och givande.

Vi drog ihop näten vid 12-tiden, då de sista rundorna var tomma på fågel. På eftermiddagen öppnade vi nätet vid huset och förutom några kontroller kunde vi märka ett mindre antal fåglar.

Dagens märkningar:
2 gärdsmyg 2 rödhake 23 trädpiplärka 3 svarthätta 2 trädgårdssångare 1 svart-vit flugsnappare
2 lövsångare 6 kungsfågel 2 talgoxe 1 grönsiska 1 sävsparv