Tisdag 6 september

Vi fick en klar och vacker morgon med mycket svaga vindar ömsom från sydväst, ömsom från väst. Det var en hel del fågel i luften och förhoppningarna goda. Men trots de 18 näten och alla spelare blev resultatet endast 39 nymärkningar, när vi stängde för dagen strax före kl 12.00. Vi hade 2 blåmes, 10 lövsångare, 2 kungsfågel, 4 gärdsmyg, 1 nötväcka, 1 taltrast, 7 rödhake, 5 järnsparv, 6 trädpiplärka och 1 grönsiska.

Nötväcka