Kontroll 2022-10-25 Ref: 2022 : 0577

Ref: 2022 : 0577
En rödstjärt märkt i HOLLAND, LIMBURG, MAASTRICHT, HEER HAMSTERRESERVAA 2019-09-09 kontrollerad av oss 2022-08-30

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.