Dag: 2 januari 2023

Kontroll 2023-01-02 Ref: 2022 : 0716

Kontroll Ref: 2022 : 07162023-01-02 En grönsiska märkt i BELGIEN, LIEGE, SOURBROD 2021-03-20 kontrollerad av oss 2022-10-22 Alla fågelstationens återfynd…