Kontroll 2023-02-10 Ref: 2022 : 0706

Ref: 2022 / 0706

En brunsiska märkt i NORGE, VESTFOLD, LARVIK, MØLEN 2022-10-20 kontrollerad av oss 2022-10-28

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.