Kontroll Ref: 2023 : 0669 2024-01-08

Kontroll Ref: 2023 : 0669
2024-01-08

Gråsiska märkt i NORGE, VESTFOLD, SANDEFJORD, BLÅSTEIN
Fågeln på bilden är den som kontrollerades.

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.