Tisdag 5/10

Femton såna här sötisar märktes vid lunchtid. Slutsumman blev 255 märkta av 15 arter: Kungsfågel 184, Stjärtmes 15, Rödhake 12, Blåmes 11, Gransångare 10, Talgoxe 7, Gärdssmyg 4, Trädkrypare 3, Koltrast 2, Bergfink 2, Taltrast 1, Järnsparv 1, Bofink 1, Brunsiska 1, Sävsparv 1.

Sträckskådarna i tornet hade högtidsdag med ett massivt tättingsträck (säkerligen underskattat) med bl a över 34000 fink, 11000 Grönsiskor, trädlärkor, stenknäckar mm. Gott om rovis tex över 100 Sparvhök (se AP för alla siffror)Ringmärkningsgänget var Sven, Leif o Berne.

Årets märkningar finns här: 2021 | hammarofagel.se

Berne Martinsson

Bergfink

Brunsiska

Nöjda skådare i tornet fick se ett massivt sträck under dagen.