Dag: 11 oktober 2021

Måndag 11/10

Dagens märkresultat: 343 av 19 arter. Kungsfågel 198, Gärdssmyg 30, Rödhake 20, Blåmes 27, Talgoxe 10, Grönsiska 7, Gransångare 7,…