Måndag 11/10

Dagens märkresultat: 343 av 19 arter.

Kungsfågel 198, Gärdssmyg 30, Rödhake 20, Blåmes 27, Talgoxe 10, Grönsiska 7, Gransångare 7, Skäggmes 7, Svartmes 6, Trädkrypare 6, Brunsiska 5, Bergfink 3 och vardera en av Taltrast, Sävsparv, Bofink, Järnsparv, Stjärtmes, Svarthätta och Domherre.

Flera flockar Skäggmes drog runt i området utan att fastna, förmodligen ökar mängden mesar i takt med att det nu blir kallare så det finns förhoppningar om fler märkta Skäggmes.

Sven, Leif, Berne.