Lördag 16/10

Skallholmen
Lördagen 16/10 gav ett blåsigt väder med 12-14 m/sek och därtill 16-18 m/sek i byvind.
45 fåglar av 11 arter blev ringmärkta. Arterna blev Gärdsmyg 10, Kungsfågel 9, Talgoxe 8, Blåmes 6, Rödhake 4, Brunsiska 3 samt 1 var av Järnsparv, Koltrast, Rödvingetrast, Bofink och Bergfink.
Besök fick vi av Strövare/Friluftsfrämjandet Skoghall samt KOF-utflykt enligt höstprogrammet. 10 KOF-deltagare besökte stationen.

Utrustningen bör renoveras.

Strövare gjorde en visit.