Måndag 18/10

En fin, men rätt så stillsam dag. Frost på marken, o en svarande sparvuggla på morgonen. Fina stjärtmesar o skäggdito piggade upp. Summa 81 märkta (19 stjärtmesar, 16 brunsiskor o tre grå(långvingade). En St hack, svarthätta, två rödhakar o två koltrastar. Tre trädkrypare. Fyra skäggmesar, fem blåmesar o likamånga svartmesar. Sju grönsiskor o sju talgoxar. Sex kungsfåglar.
Peter Strandvik

Skäggmes – hona

Gråsiska – hane

Svartmes