Återfynd 2023-01-23 Ref: 2023 / 0123

Återfynd Ref: 2023 / 0123
2023-01-23


Blåmes återfynd från  VÄRMLAND, HAMMARÖ, VÄSTRA TAKENE
Ingen uppgift om fågelns tillstånd. Endast ringen funnen. `Troligen tagen av katt.`

Påminner om Vinterfåglar Inpå Knuten! den 27-30 januari

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.