Kontroll Ref: 2023 / 2716 2023-11-22…

Kontroll Ref: 2023 / 2716 
2023-11-22

Stjärtmes en av 2, märkt i SVERIGE, SÖDERMANLAND, LANDSORT, BREDMAR / BYN

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.