Kontroll Ref: 2023 : 0670 2023-11-23

Kontroll Ref: 2023 : 0670
2023-11-23

Gråsiska märkt i NORGE, ROGALAND, UTSIRA, SØRE MERKESKOG

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärkningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/  

Bland återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stationsområdet samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även den märkning som gjordes på Hedens soptipp.

Vanligtvis uppdateras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.