Tisdag 12/10

En av gårdagens 2 pilfinkar

Kungsfåglarna höll sig i stort sett borta idag i den friska nordvästvinden. Då passade talgoxarna på. Skäggmesarna studsade i de vindspända nätvådorna. 191 fåglar av 15 arter märktas och Sven, Leif, Eva och Börje var på plats. Märksiffror finns här: https://www.hammarofagel.se/ringmar…/m-rksiffror/2021.html

Bergfink

Järnsparv

Svartmes